string(1) "7"

STY eiji_movie_【CM】UNIQLO_kandopants